Ydelser med lyd og akustik

De akustiske forhold er stor betydning for bygningsbrugernes velbefindende. Det gælder i boligen, på jobbet, i skolen, på togstationen, ja alle steder hvor mennesker færdes.

I RumAkustik har vi, den viden og erfaring, der sikrer de rigtige akustiske forhold i dit byggeri. Vi deltager aktivt i udviklingen af brugbare løsninger, der sikrer gode forhold for bygningsbrugerne og hjælper vi vores kunder med at vælge de optimale løsninger.

Den akustisk rådgivning sker i tæt samarbejde med andre fagområder, da et godt byggeri er resultatet af tværfaglig indsats. Derfor arbejder vi i RumAkustik altid tæt sammen med andre fagområder i projektholdet. Bygherrens, brugernes og arkitektens visioner er det grundlag vi arbejder ud fra.


Bygherrerådgivning

Ydelse hos Rumakustik ApS

Bygherrerådgiver indenfor bygnings- og rumakustik med fokus på optimal lydforhold

Akustisk projektering

Ydelse hos Rumakustik ApS

Det akustiske indeklima bør indgå på lige fod med andre bygningsmæssige forhold ved planlægning og projektering af bygninger.

Vi deltager gerne i en tidlig projektgennemgang med henblik på at forebygge akustisk fejlprojektering. Her kan I få gavn af vores erfaringsbaserede vurdering af akustiske løsninger samt beregninger af lydisolation eller rumakustik, fx i henhold til DS/EN ISO 12354-serien.

Vi udfører beregninger med bygnings- og rumakustisk software til simulering af lydforhold i bygninger.

Rumakustik simulering

Ydelse hos Rumakustik ApS

Lyt før du bygger! Vi styrker dialogen og beslutningsprocessen ved at anvende lytteeksempler, der gør det muligt at lytte før der bygges.

RumAkustik anvender et af verdens førende systemer til 3D-simulering af lydforholdene i et rum, ODEON. Dermed omsættes akustikkens tekniske begreber til en lydoplevelse, der understøtter beslutningsprocessen.

Redegørelse og dokumentation

Ydelse hos Rumakustik ApS

Vi udfører redegørelser og dokumentation for lydforhold i forbindelse med certificeret byggeri, fx efter DGNB og BREEAM.

Spørgeskema undersøgelse

Ydelse hos Rumakustik ApS

I RumAkustik har vi stor erfaring med undersøgelser af spørgeskemaer og statistiske analyser af kvantitative og kvalitative data fra undersøgelse af støj genere. Vi udvikler spørgsmål og finder løsninger på svaret.

Akustiske materialer

Ydelse hos Rumakustik ApS

Vi er en uafhængig akustisk konsulentvirksomhed. Vi hjælper og rådgiver vores kunder med at vælge det mest optimale produkt både æstetisk, akustisk og økonomisk til deres byggeprojekt.

Der findes mange forskellige muligheder indenfor materiale, og vi hjælper selvfølgelig med at skabe den stemning i bygningen, som f.eks. denne græsvæg.

Kursus / workshop

Ydelse hos Rumakustik ApS

Vi holder akustik workshops for arkitekter, arkitektstuderende, medarbejde i fremstillingsvirksomheder af akustiske bygningsmaterialer. Vi har stor erfaring med formidling og præsentation af komplekst, teknisk stof til praktikere og til teknisk orienterede bl.a. gennem workshops og konferencer mv.

Arbejdsmiljø vurdering

Ydelse hos Rumakustik ApS

Vi udfører arbejdspladsvurdering iht støj og aktivt deltager i implementering af handlingsplanerne for arbejdspladsvurdering.

Emine Celik Christensen
Akustiker & Arkitekt
Indehaver af RumAkustik ApS

Kom i kontakt

Hovedkvarter

  • Værkstedet
  • Finsensvej 78,
  • 2000 Frederiksberg
  • Danmark